Hypotéka a investice

Stále více klientů začíná investovat do nemovitostí formou pouze omezených vlastních finančních prostředků a zbývající část kupní ceny hradí formou hypotéčního úvěru. Tato na první pohled pohodlná forma investice, při které klient použije jen malé množství svých financí je však pro klienta, zvlášť pro člověka s minimem zkušeností v této oblasti značně riziková. Je třeba vybírat nemovitost s velkou důkladností a před koupí detailně analyzovat finanční situaci investora. To vše pro minimalizaci situace, kdy se klient dostane do problémů se splácením závazku, který vyplývá z hypotéčního úvěru. V této oblasti jsme profesionálové a nabízíme Vám plnou podporu a plný servis při pořízení a správě nemovitosti.

V momentě správné strategie, profesionální správě nemovitosti a strategii je však tato forma pro klienty velice zajímavá i ve vztahu ke klientům, kteří díky tomuto způsobu při investování své hotovosti do koupi nemovitostí použijí své prostředky na více nemovitostí. I tento způsob však vyžaduje precizní analýzu, strategii a správu.

U všech těchto případů je jedním ze zásadních faktorů výběr nemovitosti. U nás se, jako investor, ve všech formách investic, máte možnost rozhodovat mezi pořízením nemovitostí, které nejsou na trhu. To Vám společně s našimi zkušenostmi s tímto segmentem trhu a dlouholetou spoluprací se spolehlivými obchodními partnery zajišťuje jistotu úspěšného rozhodnutí.

Jiří Sikora

výkonný ředitel

Nikola Georgievová

asistentka

Vojtěch Jaworski

specialista na nemovitosti

Bc. Lucie Fitříková

specialista na nemovitosti

Napište nám